Predstavenstvo

Viera Bakošová   -  Predseda združenia
Simon Šomorjai  - 1. podpredseda združenia

Juraj Janči           - 2. podpredseda združenia