12.12.2017 Zúčastnili sme sa na pracovnom stretnutí k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov GDPR