Ciele - činnosť asociácie:

  • •zastupovanie spoločných záujmov členov Združenia voči verejnosti, orgánom štátnej a verejnej správy, inštitúciám poskytujúcim informácie verejného sektora a organizáciám verejného sektora pôsobiacim na trhu hospodárskych informácií
  • •podpora vzdelávania, zvyšovanie odbornej úrovne členov Združenia ako aj zlepšovanie úrovne podnikateľského prostredia
  • •tvorba, organizácia a podpora projektov týkajúcich sa získavania a spracovávania primárnych informácií slúžiacich k tvorbe hospodárskych informácií, rozvoja informačných systémov hospodárskych informácií a ich využívania
  • •rozvoj domácej a medzinárodnej spolupráce v odbore hospodárskych informácií
  • •pripomienkovanie legislatívnych zmien za účelom pozitívnej podpory a rozvoja trhu s hospodárskymi informáciami
  • •organizácia spoločných postupov voči orgánom a organizáciám verejného sektora
  • •publikácia poznatkov a informácií z odboru, šírenie osvety o odbore
  • •uskutočňovanie odborných, vzdelávacích i spoločenských akcií napĺňajúcich či podporujúcich rozvoj trhu informačných služieb a informačnej spoločnosti